Blog

Je čistenie strechy dôležité?

Strecha patrí medzi najdôležitejšie súčasti každého príbytku. Okrem toho, že nás chráni pred dažďom a inými nástrahami nepriaznivého počasia, udržuje náš príbytok v dobrej kondícii. Z tohto dôvodu musíme dbať na dobrý a kvalitný výber strechy. Pri výbere vhodnej a kvalitnej strechy to však nekončí, pretože dôležitá je aj následná starostlivosť o strechu. K starostlivosti o strechu bezpodmienečne patrí umývanie a čistenie strechy. Každá strecha je vystavená vplyvu počasia. Na krytinu vplýva voda, slnko, sneh, mráz alebo rôzne machy, riasy, lišajníky, či iné nečistoty, ktoré na strechu pôsobia rušivo. Okrem toho nečistoty na vašom dome nevyzerajú príliš dekoratívne.

 

Prečo je dôležité umývanie strechy?

 

V prípade, že necháte pôsobiť nečistoty na streche dlhšiu dobu, môžete si narobiť hneď niekoľko problémov. V prvom rade musíme poznamenať, že ak dôjde k rozsiahlym škodám na vašej strešnej krytine, musíte vymeniť celú strechu, čo znamená vynaloženie nemalých finančných prostriedkov. Starostlivosťou o strechu môžete takejto výmene predísť. Ďalším problémom, ktorý spôsobujú nečistoty na streche, je únik energií. Najmä pri škridlových krytinách musíme poznamenať, že nečistoty spôsobujú rozklad škridle, tým pádom vznikajú v streche diery, cez ktoré následné unikajú energie. Správnym čistením striech teda môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky za energie. Nemenej významným faktorom, prečo je čistenie striech dôležité, je aj vaše zdravie. Práve v machoch, riasách alebo lišajníkoch sa udržujú rôzne baktérie alebo škodcovia, ktorí majú vplyv na vaše zdravie, a zdravie vašich blízkych. Umývaním a čistením striech môžete predísť množstvu zdravotných problémov, ako sú alergie a podobne.

 

Vhodné prostriedky na čistenie strechy?

 

Čistenie striech nie je úplne bežnou záležitosťou, ktorú vykonáva každý z nás. Správne umývanie a čistenie si vyžaduje precíznosť a vhodné chemické prostriedky, pretože môže dôjsť k porušeniu vrchného laku krytiny, a tým pádom aj k znehodnoteniu strechy. Pri všetkých čistiacich prostriedkoch si však musíme uvedomiť, že vyplavené nečistoty končia v odpadových vodách, takže zvolená chémia musí byť maximálne šetrná k životnému prostrediu. Čistenie strechy sa dá vykonať dvomi spôsobmi, a to chemickým alebo ručným. V súčasnosti na internete nájdete mnoho e-shopov, ktoré vám ponúkajú rôzne chemické prostriedky na čistenie striech. Medzi najznámejšie čistiace prostriedky patrí napríklad Panssaripesu, mechostop alebo chemi Q roof. Pri každom čistiacom prostriedku si však dobre preštudujte návod na použitie. Po aplikovaní chemikálií na strešnú krytinu je vhodné strechu neskôr opláchnuť vodou.

 

Čistenie striech od machu

 

Špeciálne machu sa budeme venovať samostatne, pretože ide o najrozšírenejšiu nečistotu na strechách. Mach má totižto jednu unikátnu vlastnosť, ktorou je zadržiavanie vody. Táto vlastnosť je veľmi žiaduca v prírode, avšak pri našich príbytkoch spôsobuje nemalé škody a finančné straty. Mach môžeme nájsť najmä na severných alebo tienených stranách striech. Mach zapúšťa drobné korienky priamo do strešnej krytiny a pôsobí na krytinu tak, že sa strecha začne postupne rozpadávať. Cez malé štrbiny v streche presakuje voda, ktorá má okrem krytiny vplyv aj na krov. Vo vlhkom prostredí sa vytvoria plesne, čím sa poškodzuje aj drevo pod strechou. Dlhodobým vplyvom machu na strechu môže nastať situácia, kedy budete musieť zrekonštruovať kompletne celú strechu, čo zaberie množstvo času, a taktiež aj financií. Dobrou správou pre vás je, že čistenie striech od machov nie je príliš náročný proces, ale treba ho vykonať čo najskôr po tom, ako sa mach objaví na streche.

 

Ako vyčistiť strechu od machu?

Najlacnejším a najjednoduchším spôsobom, ako sa zbaviť machu je, že ho odstránime pomocou vysokotlakového čističa. Účinný je aj roztok modrej skalice alebo síranu meďnatého. Po odstránení machu je nutné dbať aj na predchádzanie ďalšej tvorby machu na streche. Zabrániť ďalšej tvorbe sa dá pomocou haseného vápna alebo množstva chemických prostriedkov, určených práve na zabránenie tvorby machov. Dôležitou súčasťou starostlivosti o strechu je aj odstránenie vetiev stromov a iných predmetov, ktoré presahujú cez strechu a bránia slnečnému svetlu, čím vytvárajú ideálne, vlhké prostredie pre tvorbu machov.

1 comments

  1. […] krytinu. Každá strecha si vyžaduje určitú údržbu. Čisteniu striech sme sa venovali v tomto článku, a v tom nasledujúcom sa budeme venovať náteru strechy. Poškodenie strechy spôsobuje […]

Comments are closed.

Slovenský English