Blog

graffity

Odstránenie graffiti

Graffiti sú jedným z najväčších problémov, ktorým čelia mestá a obce. Tento druh vandalizmu zanecháva trvalé následky na budovách a verejných priestoroch, ktoré sú často drahé a náročné na opravu. Okrem toho, graffiti často spôsobujú pocit neistoty a nebezpečenstva v spoločnosti, kde obyvatelia môžu mať pocit, že sa v ich oblasti vyskytuje viac kriminálnych činností. Preto je odstránenie graffiti nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a estetiky verejných priestorov.

odstránenie graffity

Spôsoby odstránenia grafitov

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môže graffiti odstrániť. Jedným z najčastejších spôsobov je použitie chemických rozpúšťadiel, ktoré rozpúšťajú farby použité na graffiti. Tieto rozpúšťadlá sú často veľmi agresívne a môžu poškodiť povrch, na ktorom boli graffiti umiestnené. Preto je potrebné, aby boli použité s opatrnosťou a iba odborníkmi s dostatočnými skúsenosťami. Ďalším spôsobom, ako sa môžu graffiti odstrániť, je pomocou vysokotlakového čističu. Tento prístroj používa vysoký tlak vody a vysokú rýchlosť na odstránenie graffiti. Tento spôsob je menej agresívny ako použitie chemických rozpúšťadiel, ale môže byť nákladný a neefektívny.

Okrem týchto metód sa môže graffiti odstrániť aj pomocou rôznych ochranných náterov a farieb. Ochranné nátery a farby sa zvyčajne aplikujú na povrch pred umiestnením graffitov a slúžia na ochranu povrchu pred poškodením a farbami. Tieto nátery a farby sú zvyčajne veľmi odolné a dokážu chrániť povrch niekoľko rokov. Tento spôsob je efektívny na prevenciu proti rôznym vandalom, ktorí dokážu nasprejovať stenu graffitmi.

graffity

V súčasnosti existujú aj rôzne technologické riešenia na odstraňovanie grafity. Jedným z týchto riešení je použitie laserového zariadenia, ktoré môže presne odstrániť grafity zo stien a iných povrchov. Tento spôsob je pomerne nový a ešte nie je široko využívaný, ale ukázal sa ako efektívny a bezpečný spôsob na odstraňovanie grafitov. Laserové zariadenia sa používajú na odstránenie aj veľmi zložitých a detailných grafitov a zároveň nezanechávajú žiadne škody na povrchu.

Okrem technologických riešení existujú aj spoločenské iniciatívy na boj proti grafity. Jednou z týchto iniciatív je používanie tzv. „legálnych stien“. Tieto steny sú určené pre použitie umelcami a sú spravované mestskými orgánmi alebo organizáciami. Tento spôsob poskytuje umelcom legálne miesto na použitie grafity a zároveň znižuje počet nelegálnych grafity vo verejných priestoroch.

Záver

Odstránenie graffitov je dôležitou súčasťou udržiavania bezpečnosti a estetiky verejných priestorov. Existuje mnoho spôsobov, ako sa môžu grafity odstrániť, od chemických rozpúšťadiel a vysokotlakových prístrojov až po ochranné nátery a farby a technologické riešenia. Neváhajte a obráťte sa na našich profesionálne vyškolených pracovníkov, ktorí Vám radi pomôžu s odstránením grafitov. Pre viac informácií navštívte náš kontaktný formulár a napíšte nám.

Slovenský English